Nowy Zarząd OSP
Dodane przez Admin dnia 17 marzec 2016 21:06
Zebranie Sprawozdawczo-WyborczeCzytaj więcej.


Rozszerzona zawartość newsa
W dniu 20 lutego 2016 w Nieledwiańskiej jednostce OSP odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. W Zebraniu uczestniczyli:p.Andrzej Kalata-Starosta Powiatowy, Wójt Gminy Milówka p.Robert Piętka, Przewodniczący Rady Gminy p.Krzysztof Kamiński, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP dh.Adam Grzegorzek, Ks.Krzystof Żak-Proboszcz Parafi, Rady a zarazem Sołtys wsi Nieledwia p.Józef Bandoła, Delegacje Jednostek z Gminy Milówka a także z zaprzyjaźniona jednostka OSP Cięcina oraz przybyli druhowie OSP Nieledwia. Podczas Zebrania przedstawiono sprawozdania Prezesa i Skarbnika oraz komisji rewizyjnej, podsumowano 5 letnią prace zarządu oraz przekazano absolutorium odchodzącemu Zarządowi. Dokonano także zmian w statucie OSP-sprawa wieku MDP (Został zmieniony z 12 na 10 lat). Najważniejszym punnktem zebrania były wybory zarządu który przedstawia się nastepująco:
Prezes-Marek Tetłak
Vice Prezes-Łukasz Brandys
Vice Prezes Naczelnik-Piotr Lekacz
Z-ca Naczelnika-Szczepan Motyka
Sekretarz-Renata Tetłak
Skarbnik-Rajmund Misiarz
Członek Zarządu-Dominik Niemczak
Członek Zarządu-Grażyna Kubas
Członek Zarządu-Marek Kubas

Została wybrana także Komisja Rewizyjna w składzie:
Przewodniczący:Tadeusz Legierski
Członek:Dawid Niemczak
Członek:Sławomir Misiarz

Gratulujemy ustępującemu zarządowi sukcesów a także życzymy nowo wybranemu podobnych sukcesów.